Croeso

Croeso i wefan Ardal Weinidogaeth Aberystwyth.

English >

Pwy ydym ni?

Cymuned o chwe eglwys Anglicanaidd ym mro Aberystwyth ydym ni. Amrywir ein heglwysi yn fawr o ran ffurf a thraddodiad, ond maent oll yn rhannu'r un amcan: byw i Dduw a rhannu'r newyddion da am Iesu Grist.


Gwasanaethau

Nadolig 2021

Eglwysi

Rhoi


Gwasanaethau

Dyma fanylion gwasanaethau Cymraeg ein hardal weinidogaeth.

Yn ein hadeiladau

Cynhelir gwasanaeth yn adeilad Eglwys y Santes Fair bob dydd Sul am 9:45yb. Nid oes angen archebu lle o flaen llaw.

eglwysfair.cymru

Ar-lein

Cynhelir gwasanaeth Hwyrol Weddi ar Zoom am 5yh bob nos Sul. Ewch i Eglwys Fair Ar-lein am fanylion ar sut i ymuno.


Nadolig 2021

Dyma fanylion gwasanaethau carolau Cymraeg ein hardal weinidogaeth. Croeso cynnes iawn i bawb!

Gwasanaeth Carolau i Ddysgwyr a'u Ffrindiau

9:45yb - Dydd Sul y 19eg o Ragfyr, 2021

• Lleoliad: Eglwys y Santes Fair (Map)

Gwasanaeth Naw Llith a Charolau (ar Zoom)

5:00yh - Dydd Sul y 19eg o Ragfyr, 2021

Ymuno â’r gwasanaeth (cyfrinair: 1588)

Os na allwch chi ymuno ar-lein, gallech chi ymuno ar y ffôn ar 0203 051 2874, gan ddefnyddio'r cod cwrdd 964 3320 1895, wedyn gwasgu'r allwedd '#'. Cofiwch y bydd cost i’r alwad, a fydd yn amrywio fesul cwmni.


Eglwysi

Dilynwch y dolenni isod i ganfod mwy am ein heglwysi.

Eglwys y Santes Fair

Eglwys Llanychaearn

Eglwys y Santes Anne

Eglwys Sant Mihangel

Eglwys y Drindod Sanctaidd

• Y Cil (eglwys ar-lein)


Rhoi

Mae modd i chi gefnogi ein gweinidogaeth yn ariannol trwy ddilyn y dolenni isod. Rydym yn gwerthfawrogi pob cyfraniad.

Tithe.ly - cliciwch ar y ddewislen "give to" i ddewis eglwys o'r rhestr

Rhoi yn Syth

 

 

 


 

 

 

Welcome

Welcome to the website of Aberystwyth Ministry Area.

Cymraeg >

Who are we?

We are a community of six Anglican churches in the Aberystwyth area. Our churches vary greatly in form and tradition, but they all share the same objective: to live for God and share the good news of Jesus Christ.


Services

Christmas 2021

Churches

Giving


Services

Join us for services in our buildings and online.

Services in our buildings

We hold a weekly service in all of our church buildings. There is no need to book to attend.

Eglwys y Santes Fair – 9:45am

St. Anne's Church – 9:45am

St. Michael's Church – 11am

Holy Trinity Church – 11am

Eglwys Llanychaearn – 11:15am

Hwyrol Weddi

Eglwys y Santes Fair hold a service of Hwyrol Weddi every Sunday at 5pm on Zoom. Please visit Eglwys Fair Ar-lein for more information. A very warm welcome to Welsh speakers of all abilities.

The Nave

The Nave is an online church in Aberystwyth Ministry Area. They broadcast an online service every Sunday at 6pm. You can join live, or choose to watch later.

YouTube / Facebook

Morning Prayer

St. Michael's Church hold a short service of Morning Prayer every Tuesday at 9:15am on Facebook. Please visit #StMikesOnline for more details.

Wednesday Communion

Communion services are held on Zoom, or in some of the ministry area's church buildings, every Wednesday. For more details please contact office@stmikes.net.

Traditional Morning Prayer

Holy Trinity Church hold an in-person traditional service of Morning Prayer every Thursday at 9:15am.


Christmas 2021

28/11/2021 - Information on Aberystwyth Ministry Area's carol services will be published here shortly...


Churches

Follow the links below to find out more about our churches.

Eglwys y Santes Fair

Eglwys Llanychaearn

St. Anne's Church

St. Michael's Church

Holy Trinity Church

The Nave (online church)


Giving

Please consider giving financially to support the ministry of our churches. Every contribution is much valued.

Tithe.ly - click the "give to" menu to choose a church from the list

Gift Direct