Croeso

Croeso i wefan Ardal Weinidogaeth Aberystwyth.

English >

Pwy ydym ni?

Cymuned o bum eglwys Anglicanaidd ym mro Aberystwyth ydym ni. Amrywir ein heglwysi yn fawr o ran maint a thraddodiad, ond maent oll yn rhannu'r un amcan: i ddathlu a rhannu'r newyddion da am Iesu Grist.


Gwasanaethau

Eglwysi

Rhoi


Gwasanaethau

Dyma fanylion gwasanaethau Cymraeg ein hardal weinidogaeth, ynghyd â manylion ein Gwasanaeth Unedig ar-lein.

Yn ein hadeiladau

Rydym bellach yn cynnal gwasanaeth wythnosol (9:45yb) yn adeilad Eglwys y Santes Fair. Nid oes angen archebu lle o flaen llaw.

eglwysfair.cymru

Ar-lein

Mae Eglwys y Santes Fair yn cynnal gwasanaeth Hwyrol Weddi ar Zoom am 5yh bob nos Sul. Ewch i Eglwys Fair Ar-lein am fanylion ar sut i ymuno.

Unedig

Rydym yn darlledu gwasanaeth unedig bob dydd Sul am 11yb. Gallwch ymuno'n fyw neu ei wylio ar ôl iddo gael ei ddarlledu.

• Gwylio ar YouTube

Gwylio ar Facebook


Eglwysi

Dilynwch y dolenni isod am y newyddion diweddaraf o'n heglwysi.

Eglwys y Santes Fair

Eglwys Llanychaearn

Eglwys y Santes Anne

Eglwys Sant Mihangel

Eglwys y Drindod Sanctaidd


Rhoi

Mae modd i chi gefnogi ein gweinidogaeth yn ariannol trwy ddilyn y dolenni isod. Rydym yn gwerthfawrogi pob cyfraniad.

Tithe.ly - cliciwch ar y ddewislen "give to" i ddewis eglwys o'r rhestr

Rhoi yn Syth

 

 

 


 

 

 

Welcome

Welcome to the website of Aberystwyth Ministry Area.

Cymraeg >

Who are we?

We are a community of five Anglican churches in the Aberystwyth area. Our churches vary greatly in size and tradition, but they all share the same objective: to celebrate and share the good news of Jesus Christ.


Services

Churches

Giving


Services

Join us for services in our buildings and online.

Services in our buildings

We are now holding a weekly service in all of our church buildings. Booking is essential for attending services in St. Michael's Church and St. Anne's Church. You can book your place on ChurchSuite (log in / sign up), by phoning 01970 617184, or by e-mailing office@stmikes.net. There is no need to book to attend any of the other churches.

Eglwys y Santes Fair – 9:45am

St. Anne's Church – 9:45am

St. Michael's Church – 11am

Holy Trinity Church – 11am

Eglwys Llanychaearn – 11:15am

AMA United Service

We broadcast an online united service every Sunday at 11am. You can join us live, or choose to watch later.

Watch on YouTube

Watch on Facebook

Hwyrol Weddi

Eglwys y Santes Fair are holding a service of Hwyrol Weddi every Sunday at 5pm on Zoom. Please visit Eglwys Fair Ar-lein for more information. A very warm welcome to Welsh speakers of all abilities.

The Six

St. Michael's Church are holding an evening service every Sunday night at 6pm on YouTube and Facebook. Please visit #StMikesOnline for more details.

Morning Prayer

St. Michael's Church are holding a short service of Morning Prayer every Tuesday at 9:15am on Facebook. Please visit #StMikesOnline for more details.

Wednesday Communion

Communion services are held on Zoom, or in some of the ministry area's church buildings, every Wednesday. For more details please contact office@stmikes.net.

Traditional Morning Prayer

Holy Trinity Church are holding a traditional service of Morning Prayer every Thursday at 9:15am on Facebook. Please visit Holy Trinity's Facebook page to join the service.


Churches

Follow the links below for the latest news from our churches.

Eglwys y Santes Fair

Eglwys Llanychaearn

St. Anne's Church

St. Michael's Church

Holy Trinity Church


Giving

Please consider giving financially to support the ministry of our churches. Every contribution is much valued.

Tithe.ly - click the "give to" menu to choose a church from the list

Gift Direct