Croeso

Croeso i wefan dros dro Ardal Weinidogaeth Aberystwyth.

English >


Gwasanaethau

Ymunwch â ni am wasanaethau ar-lein.

Gwasanaeth Unedig

Rydym bellach yn darlledu gwasanaeth unedig bob dydd Sul am 11yb. Gallwch ymuno'n fyw neu ei wylio ar ôl iddo gael ei ddarlledu. Dewch yn ôl i'r dudalen hon ddydd Sul nesaf ar gyfer manylion y gwasanaeth nesaf.

• Gwasanaeth Unedig: 2 Awst, 2020 - YouTube

Gwasanaeth Unedig: 2 Awst, 2020 - Facebook

Hwyrol Weddi

Mae Eglwys y Santes Fair yn cynnal gwasanaeth Hwyrol Weddi ar Zoom am 5yh bob nos Sul. Ewch i Eglwys Fair Ar-lein am fanylion ar sut i ymuno.


Eglwysi

Dilynwch y dolenni isod am y newyddion diweddaraf o'n heglwysi.

Eglwys y Santes Fair

Eglwys Llanychaearn

Eglwys y Santes Anne

Eglwys Sant Mihangel

Eglwys y Drindod Sanctaidd


Rhoi

Mae modd i chi gefnogi ein gweinidogaeth yn ariannol trwy ddilyn y dolenni isod. Rydym yn gwerthfawrogi pob cyfraniad.

Tithe.ly - cliciwch ar y ddewislen "give to" i ddewis eglwys o'r rhestr

Rhoi yn Syth

 


 

Welcome

Welcome to the temporary website of Aberystwyth Ministry Area.

Cymraeg >


Services

Join us for online services.

United Service

We are now broadcasting an online united service every Sunday at 11am. You can join us live, or choose to watch later. Please check back next Sunday morning for the links to the next service.

• United Service: 2 August, 2020 - YouTube

United Service: 2 August, 2020 - Facebook

Evening Prayer

Eglwys y Santes Fair are holding a Welsh service of Evening Prayer every Sunday at 5pm on Zoom. Please visit Eglwys Fair Ar-lein for more information. A very warm welcome to Welsh speakers of all abilities.

Morning Prayer

St. Michael's Church are holding a short service of Morning Prayer every Tuesday at 9:15am on Facebook. Please visit #StMikesOnline for more details.

Traditional Morning Prayer

Holy Trinity Church are holding a traditional service of Morning Prayer every Thursday at 9:15am on Facebook. Please visit Holy Trinity's Facebook page to join the service.


Churches

Follow the links below for the latest news from our churches.

Eglwys y Santes Fair

Eglwys Llanychaearn

St. Anne's Church

St. Michael's Church

Holy Trinity Church


Giving

Please consider giving financially to support the ministry of our churches. Every contribution is much valued.

Tithe.ly - click the "give to" menu to choose a church from the list

Gift Direct