Canolfan Gymunedol y Ffynnon

Mae'r Ffynnon bellach yn gweini ciniawau yn Ystafelloedd y Castell bob dydd Gwener o 11:30yb ymlaen. Mae llefydd yn brin (dim ond 10 person sy'n medru bwyta ar y tro) felly mae'n bosib y bydd tipyn o oedi. Rydym hefyd yn cynnig bwydydd a diodydd poeth i fynd.

Cysylltwch â ni

Gallwch gysylltu â ni mewn amryw o ffyrdd:

01970 617184 (ffôn)

thewellaber@gmail.com

Facebook

 


 

The Well Community Centre

The Well is now serving lunches in the Castle Rooms every Friday from 11:30am. Spaces are limited (only 10 people can eat at a time) so delays may occur. We also offer hot food and drinks to go.

Contact us

We can be contacted in a variety of ways:

01970 617184 (phone)

thewellaber@gmail.com

Facebook