Croeso

Croeso i wefan Ardal Weinidogaeth Aberystwyth.

English >

Pwy ydym ni?

Cymuned o bum eglwys Anglicanaidd ym mro Aberystwyth ydym ni. Amrywir ein heglwysi yn fawr o ran ffurf a thraddodiad, ond maent oll yn rhannu'r un amcan: byw i Dduw a rhannu'r newyddion da am Iesu Grist.


Gwasanaethau

Eglwysi

Rhoi


Gwasanaethau

Dyma fanylion gwasanaethau Cymraeg ein hardal weinidogaeth.

Yn ein hadeiladau

Cynhelir gwasanaeth yn adeilad Eglwys y Santes Fair bob dydd Sul am 9:45yb.
Croeso cynnes iawn i bawb.

Lleoliad yr eglwys

Gwefan Eglwys y Santes Fair

Ar-lein

Cynhelir gwasanaeth Zoom gan Eglwys y Santes Fair bob nos Sul am 5yh.
Croeso i chi ymuno o 4:45yp ymlaen.

Ymuno â’r gwasanaeth (cyfrinair: 1588)

Gwefan Eglwys y Santes Fair


Eglwysi

Dilynwch y dolenni isod i ganfod mwy am ein heglwysi.

Eglwys y Santes Fair

Eglwys Llanychaearn

Eglwys y Santes Anne

Eglwys Sant Mihangel

Eglwys y Drindod Sanctaidd


Rhoi

Mae modd i chi gefnogi ein gweinidogaeth yn ariannol trwy ddilyn y dolenni isod. Rydym yn gwerthfawrogi pob cyfraniad.

Tithe.ly - cliciwch ar y ddewislen "give to" i ddewis eglwys o'r rhestr

Rhoi yn Syth

 

 

 


 

 

 

Welcome

Welcome to the website of Aberystwyth Ministry Area.

Cymraeg >

Who are we?

We are a community of five Anglican churches in the Aberystwyth area. Our churches vary greatly in form and tradition, but they all share the same objective: to live for God and share the good news of Jesus Christ.


Services

Churches

Giving


Services

Join us for services in our church buildings.

Sunday

A very warm welcome to all.

Eglwys y Santes Fair  9:45am – Welsh

St. Anne's Church 9:45am – English

St. Michael's Church 10:30am & 6.30pm – English

Holy Trinity Church 11am – English

Eglwys Llanychaearn 11:15am – Bilingual

Wednesday

Midweek Communion:

St. Anne's Church 9:30am – English

Holy Trinity Church 11am – English

Thursday

Traditional Morning Prayer:

Holy Trinity Church 9:15am – English


Online services

Join us for online services.

Sunday

A very warm welcome to all.

Eglwys y Santes FairZoom (pass: 1588) – 5pm – Welsh

St. Michael's ChurchYoutube 7pm – English

Tuesday

Morning Prayer:

St. Michael's ChurchFacebook 9:15am – English


Churches

Follow the links below to find out more about our churches.

Eglwys y Santes Fair

Eglwys Llanychaearn

St. Anne's Church

St. Michael's Church

Holy Trinity Church


Giving

Please consider giving financially to support the ministry of our churches. Every contribution is much valued.

Tithe.ly - click the "give to" menu to choose a church from the list

Gift Direct