Croeso

Croeso cynnes iawn i borth newyddion Eglwys y Santes Fair, Aberystwyth.

Pwy ydym ni?

Eglwys Gymraeg yng nghanol tref Aberystwyth sy'n perthyn i'r Eglwys yng Nghymru ydym ni. Ein nod yw byw i Dduw a rhannu'r newyddion da am Iesu Grist.


Gwasanaethau

Nadolig 2021

Newyddion

Adnoddau

Rhoi

Cysylltwch â ni

Ein lleoliad


Gwasanaethau

Ymunwch â ni!

Yn adeilad yr eglwys

Rydym yn cynnal gwasanaeth yn adeilad yr eglwys bob dydd Sul am 9:45yb. Nid oes angen archebu lle o flaen llaw.

Map o leoliad yr eglwys

Ar-lein

Ymunwch â ni am wasanaeth Hwyrol Weddi ar Zoom am 5yh bob nos Sul. Bydd angen cyfrifiadur neu liniadur sydd â chamera a meic arno, neu gallech chi ddefnyddio ffôn clyfar neu ddyfais tabled. Croeso i chi ymuno o 4:45yp ymlaen.

Ymuno â’r gwasanaeth (cyfrinair: 1588)

Os na allwch chi ymuno ar-lein, gallech chi ymuno ar y ffôn ar 0203 051 2874, gan ddefnyddio'r cod cwrdd 964 3320 1895, wedyn gwasgu'r allwedd '#'. Cofiwch y bydd cost i’r alwad, a fydd yn amrywio fesul cwmni.


Nadolig 2021

Dyma fanylion ein gwasanaethau carolau. Croeso cynnes iawn i bawb!

Gwasanaeth Carolau i Ddysgwyr a'u Ffrindiau

9:45yb - Dydd Sul y 19eg o Ragfyr, 2021

Map o leoliad yr eglwys

Gwasanaeth Naw Llith a Charolau (ar Zoom)

5:00yh - Dydd Sul y 19eg o Ragfyr, 2021

Ymuno â’r gwasanaeth (cyfrinair: 1588)

Os na allwch chi ymuno ar-lein, gallech chi ymuno ar y ffôn ar 0203 051 2874, gan ddefnyddio'r cod cwrdd 964 3320 1895, wedyn gwasgu'r allwedd '#'. Cofiwch y bydd cost i’r alwad, a fydd yn amrywio fesul cwmni.


Newyddion

Y diweddaraf o'n heglwys a'r ardal weinidogaeth.

Cadwch mewn cysylltiad

Dilynwch y dolenni isod i gadw mewn cysylltiad â ni.

Newyddlen Eglwys y Santes Fair (28ain o Dachwedd, 2021)

EglwysFair ar Facebook

EglwysFair ar Twitter

• ChurchSuite: Mewngofnodi / Creu cyfrif

Ardal Weinidogaeth Aberystwyth

Newyddlen Eglwys Bro Aberystwyth (28ain o Dachwedd, 2021)


Adnoddau

Beth am archwilio'r adnoddau canlynol?

Toreth o adnoddau Cristnogol

Rhestr chwarae o emynau a chaneuon Cristnogol

Cariad Mawr Duw: caneuon addoli i blant


Rhoi

Mae modd i chi gefnogi gwaith yr eglwys yn ariannol trwy ddilyn y dolenni isod. Rydym yn gwerthfawrogi pob cyfraniad.

Tithe.ly - cliciwch ar y ddewislen "give to" i ddewis ein heglwys

Rhoi yn Syth


Cysylltwch â ni

Gallwch gysylltu â ni mewn amryw o ffyrdd:

01970 617184 (ffôn)

eglwysfair@gmail.com

Facebook

Twitter


Ein lleoliad

Eglwys y Santes Fair, Y Lôn Gefn, Aberystwyth, SY23 1QE.