Croeso!

Croeso cynnes iawn i Eglwys Fair Ar-lein, porth newyddion Eglwys y Santes Fair.

Gwasanaethau ar-lein

Dilynwch y dolenni isod i wylio'r gwasanaethau diweddaraf. Dewch yn ôl i'r dudalen hon ddydd Sul yma ar gyfer manylion y gwasanaethau nesaf.

10yb, 5 Ebrill, 2020 - Capel Caersalem, Caernarfon

10:30yb, 5 Ebrill, 2020 - Eglwys Efengylaidd Aberystwyth

11yb, 5 Ebrill, 2020 (dwyieithog) - Ardal Weinidogaeth Aberystwyth

Newyddlen Eglwys y Santes Fair

Dilynwch y ddolen isod i ddarllen y newyddlen.

Newyddlen: 5 Ebrill, 2020

Adnoddau addoliad

Efallai y bydd y rhain o ddefnydd wrth i chi addoli adref a/neu gyda'r teulu.

Grym Mawl: casgliad o emynau cyfoes

Addoliad o Ŵyl Llanw

Addoliad o Gaersalem

Cariad Mawr Duw: caneuon addoli i blant

Adnoddau Cristnogol o bob math

Dilynwch y ddolen isod am doreth o adnoddau Cristnogol.

Cyngor Ysgolion Sul: adnoddau

O'r Beibl

Bwrw dy faich ar yr ARGLWYDD, ac efe a’th gynnal di: ni ad i’r cyfiawn ysgogi byth. Salm 55:22 (BWM)

Newyddion lleol

Dilynwch y ddolen isod am y newyddion diweddaraf o ogledd Ceredigion.

BroAber360

Cyngor Sir Ceredigion

Newyddion ac adnoddau defnyddiol:

Cyngor Sir Ceredigion: COVID-19

Cysylltwch â ni

Cadwch mewn cyswllt:

01970 617184 (ffôn)

eglwysfair@gmail.com

Facebook

Twitter

 

Diweddarwyd am 7:53yh ar y 06/04/2020