Croeso

Croeso cynnes iawn i borth newyddion Eglwys y Santes Fair, Aberystwyth.

Hysbysiad

Mae holl eglwysi'r ardal weinidogaeth yn parhau i fod ar gau i'r cyhoedd. Mae'r Eglwys yng Nghymru mewn trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru am y posibilrwydd o ganiatáu priodasau ac angladdau eglwysig. Nid oes gennym ganiatâd i gynnal y rhain ar hyn o bryd, ond byddwn yn eich hysbysu os bydd y sefyllfa'n newid.


Gwasanaethau

Cadwch mewn cysylltiad

Calendr a hysbysiadau

O'r Beibl

Adnoddau Cristnogol

Rhoi i'r eglwys

Rhoi i elusen

Cysylltwch â ni


Gwasanaethau

Dilynwch y dolenni isod i ymuno â ni am wasanaethau ar-lein.

Gwasanaeth Unedig

Mae eglwysi Ardal Weinidogaeth Aberystwyth yn darlledu gwasanaeth unedig bob dydd Sul am 11yb. Dilynwch y ddolen isod i ganfod sut i wylio'r gwasanaeth diweddaraf.

Ardal Weinidogaeth Aberystwyth

Hwyrol Weddi

Ymunwch â ni am wasanaeth Hwyrol Weddi ar Zoom am 5yh bob nos Sul. Bydd angen cyfrifiadur neu liniadur sydd â chamera a meic arno, neu gallech chi ddefnyddio ffôn clyfar neu ddyfais tabled. Croeso i chi ymuno o 4:45yp ymlaen.

Ymuno â’r gwasanaeth (cyfrinair: 1588)

Os na allwch chi ymuno ar-lein, gallech chi ymuno ar y ffôn ar 0203 051 2874, gan ddefnyddio'r cod cwrdd 964 3320 1895, wedyn gwasgu'r allwedd '#'. Cofiwch y bydd cost i’r alwad, a fydd yn amrywio fesul cwmni.


Cadwch mewn cysylltiad

Y diweddaraf o'n heglwys a'r ardal weinidogaeth.

Newyddlen Eglwys y Santes Fair

Calendr a hysbysiadau

• ChurchSuite: mewngofnodi / creu cyfrif

Ardal Weinidogaeth Aberystwyth


Calendr a hysbysiadau

Gweithgareddau, digwyddiadau, newyddion, a mwy...

Sesiwn Siarad

Ymunwch â ni am sgwrs ar Zoom, bob yn ail Sadwrn am 11yb. Sesiwn ar gyfer aelodau a ffrindiau Eglwys y Santes Fair, yn dechrau ar y 4ydd o Orffennaf.

Ymuno â'r cwrdd (cyfrinair: 970906)

Os na allwch chi ymuno ar-lein, gallech chi ymuno ar y ffôn ar 0203 481 5237, gan ddefnyddio'r cod cwrdd 863 1973 0966, wedyn gwasgu'r allwedd '#'. Cofiwch y bydd cost i’r alwad, a fydd yn amrywio fesul cwmni.


O'r Beibl

Molwch yr ARGLWYDD. Molwch Dduw yn ei gysegr, molwch ef yn ei ffurfafen gadarn. Molwch ef am ei weithredoedd nerthol, molwch ef am ei holl fawredd. Molwch ef â sain utgorn, molwch ef â nabl a thelyn. Molwch ef â thympan a dawns, molwch ef â llinynnau a phibau. Molwch ef â sŵn symbalau, molwch ef â symbalau uchel. Bydded i bopeth byw foliannu'r ARGLWYDD. Molwch yr ARGLWYDD. Salm 150:1-6 (BCND)


Adnoddau Cristnogol

Efallai y bydd y rhain o ddefnydd wrth i chi addoli adref a/neu gyda'r teulu.

Amrywiol

Toreth o adnoddau Cristnogol

Addoliad

Rhestr chwarae o emynau a chaneuon Cristnogol

Cariad Mawr Duw: caneuon addoli i blant

Addoliad o Ŵyl Llanw

Gweddïau

Gweddïau ar gyfer y coronafeirws


Rhoi i'r eglwys

Mae modd i chi gefnogi gwaith yr eglwys yn ariannol trwy ddilyn y dolenni isod. Rydym yn gwerthfawrogi pob cyfraniad.

Tithe.ly - cliciwch ar y ddewislen "give to" i ddewis ein heglwys

Rhoi yn Syth


Rhoi i elusen

Beth am gefnogi'r ymgyrchoedd canlynol?

Tarian Cymru i ofalwyr

Apêl coronafeirws Tearfund

Apêl coronafeirws Open Doors


Cysylltwch â ni

Gallwch gysylltu â ni mewn amryw o ffyrdd:

01970 617184 (ffôn)

eglwysfair@gmail.com

Facebook

Twitter