Croeso

Croeso cynnes iawn i borth newyddion Eglwys y Santes Fair, Aberystwyth.


Gwasanaethau

Cadwch mewn cysylltiad

Calendr a hysbysiadau

O'r Beibl

Adnoddau Cristnogol

Rhoi

Cysylltwch â ni


Gwasanaethau

Ymunwch â ni am wasanaethau ar-lein ac yn ein hadeilad.

Gwasanaeth yn ein hadeilad

Bwriadir cynnal gwasanaeth yn adeilad yr eglwys ar yr 20fed o Fedi am 9:45yb. Mae gofod yn gyfyngedig felly rhaid archebu tocyn o flaen llaw. Gallwch wneud hyn ar ChurchSuite, neu drwy e-bostio swyddfa@stmikes.net, neu ffonio 01970 617184.

Gwasanaeth Unedig

Mae eglwysi Ardal Weinidogaeth Aberystwyth yn darlledu gwasanaeth unedig bob dydd Sul am 11yb. Dilynwch y ddolen isod i ganfod sut i wylio'r gwasanaeth diweddaraf.

Ardal Weinidogaeth Aberystwyth

Hwyrol Weddi

Ymunwch â ni am wasanaeth Hwyrol Weddi ar Zoom am 5yh bob nos Sul. Bydd angen cyfrifiadur neu liniadur sydd â chamera a meic arno, neu gallech chi ddefnyddio ffôn clyfar neu ddyfais tabled. Croeso i chi ymuno o 4:45yp ymlaen.

Ymuno â’r gwasanaeth (cyfrinair: 1588)

Os na allwch chi ymuno ar-lein, gallech chi ymuno ar y ffôn ar 0203 051 2874, gan ddefnyddio'r cod cwrdd 964 3320 1895, wedyn gwasgu'r allwedd '#'. Cofiwch y bydd cost i’r alwad, a fydd yn amrywio fesul cwmni.


Cadwch mewn cysylltiad

Y diweddaraf o'n heglwys a'r ardal weinidogaeth.

Newyddlen Eglwys y Santes Fair (13eg o Fedi)

Calendr a hysbysiadau

• ChurchSuite: mewngofnodi / creu cyfrif

Ardal Weinidogaeth Aberystwyth


Calendr a hysbysiadau

Gweithgareddau, digwyddiadau, newyddion, a mwy...

Helô fyfyrwyr!

Croeso i Eglwys y Santes Fair. Gwelir uchod wybodaeth am ein gwasanaethau. Beth am ymuno ag Undeb Cristnogol Cymraeg Aberystwyth, os nad ydych wedi gwneud hynny'n barod, hefyd?


O'r Beibl

Eiddo'r ARGLWYDD yw'r ddaear a'i llawnder, y byd a'r rhai sy'n byw ynddo. Salm 24:1 (BCND)


Adnoddau Cristnogol

Efallai y bydd y rhain o ddefnydd wrth i chi addoli adref a/neu gyda'r teulu.

Amrywiol

Toreth o adnoddau Cristnogol

Addoliad

Rhestr chwarae o emynau a chaneuon Cristnogol

Cariad Mawr Duw: caneuon addoli i blant

Gweddïau

Gweddïau ar gyfer y coronafeirws


Rhoi

Mae modd i chi gefnogi gwaith yr eglwys yn ariannol trwy ddilyn y dolenni isod. Rydym yn gwerthfawrogi pob cyfraniad.

Tithe.ly - cliciwch ar y ddewislen "give to" i ddewis ein heglwys

Rhoi yn Syth


Cysylltwch â ni

Gallwch gysylltu â ni mewn amryw o ffyrdd:

01970 617184 (ffôn)

eglwysfair@gmail.com

Facebook

Twitter