Croeso

Croeso cynnes iawn i borth newyddion Eglwys y Santes Fair, Aberystwyth.


Gwasanaethau

Newyddlen

Ardal Weinidogaeth Aberystwyth

O'r Beibl

Adnoddau Cristnogol

Rhoi i'r eglwys

Rhoi i elusen

Cysylltwch â ni


Gwasanaethau

Dilynwch y dolenni isod i ymuno â ni am wasanaethau ar-lein.

Gwasanaeth Unedig

Mae eglwysi Ardal Weinidogaeth Aberystwyth yn darlledu gwasanaeth unedig bob dydd Sul am 11yb. Dilynwch y ddolen isod i ganfod sut i wylio'r gwasanaeth diweddaraf.

Ardal Weinidogaeth Aberystwyth

Hwyrol Weddi

Ymunwch â ni am wasanaeth Hwyrol Weddi ar Zoom am 5yh bob nos Sul. Bydd angen cyfrifiadur neu liniadur sydd â chamera a meic arno, neu gallech chi ddefnyddio ffôn clyfar neu ddyfais tabled. Croeso i chi ymuno o 4:45yp ymlaen.

Ymuno â’r gwasanaeth (cyfrinair: 1588)

Os na allwch chi ymuno ar-lein, gallech chi ymuno ar y ffôn ar 0203 051 2874, gan ddefnyddio'r cod cwrdd 964 3320 1895, wedyn gwasgu'r allwedd '#'. Cofiwch y bydd cost i’r alwad, a fydd yn amrywio fesul cwmni.


Newyddlen

Dilynwch y ddolen isod i ddarllen newyddlen Eglwys y Santes Fair.

Newyddlen: 31 Mai, 2020


Ardal Weinidogaeth Aberystwyth

Dilynwch y ddolen isod am y newyddion diweddaraf o'r ardal weinidogaeth.

Ardal Weinidogaeth Aberystwyth


O'r Beibl

Yr wyf fi wedi dod er mwyn i ddynion gael bywyd, a'i gael yn ei holl gyflawnder. Myfi yw'r bugail da. Y mae'r bugail da yn rhoi ei einioes dros y defaid. Ioan 10:10b-11 (BCND)


Adnoddau Cristnogol

Efallai y bydd y rhain o ddefnydd wrth i chi addoli adref a/neu gyda'r teulu.

Toreth o adnoddau Cristnogol Cymraeg

Grym Mawl: casgliad o emynau cyfoes

Cariad Mawr Duw: caneuon addoli i blant

Addoliad o Ŵyl Llanw


Rhoi i'r eglwys

Mae modd i chi gefnogi gwaith yr eglwys yn ariannol trwy ddilyn y dolenni isod. Rydym yn gwerthfawrogi pob cyfraniad.

Tithe.ly - cliciwch ar y ddewislen "give to" i ddewis ein heglwys

Rhoi yn Syth


Rhoi i elusen

Beth am gefnogi'r ymgyrchoedd canlynol?

Tarian Cymru i ofalwyr

Apêl coronafeirws Tearfund

Apêl coronafeirws Open Doors


Cysylltwch â ni

Cadwch mewn cyswllt:

01970 617184 (ffôn)

eglwysfair@gmail.com

Facebook

Twitter