Croeso

Croeso cynnes iawn i borth newyddion Eglwys y Santes Fair, Aberystwyth.


Gwasanaethau

Cadwch mewn cysylltiad

Calendr a hysbysiadau

O'r Beibl

Adnoddau Cristnogol

Rhoi i'r eglwys

Rhoi i elusen

Cysylltwch â ni


Gwasanaethau

Dilynwch y dolenni isod i ymuno â ni am wasanaethau ar-lein.

Gwasanaeth Unedig

Mae eglwysi Ardal Weinidogaeth Aberystwyth yn darlledu gwasanaeth unedig bob dydd Sul am 11yb. Dilynwch y ddolen isod i ganfod sut i wylio'r gwasanaeth diweddaraf.

Ardal Weinidogaeth Aberystwyth

Hwyrol Weddi

Ymunwch â ni am wasanaeth Hwyrol Weddi ar Zoom am 5yh bob nos Sul. Bydd angen cyfrifiadur neu liniadur sydd â chamera a meic arno, neu gallech chi ddefnyddio ffôn clyfar neu ddyfais tabled. Croeso i chi ymuno o 4:45yp ymlaen.

Ymuno â’r gwasanaeth (cyfrinair: 1588)

Os na allwch chi ymuno ar-lein, gallech chi ymuno ar y ffôn ar 0203 051 2874, gan ddefnyddio'r cod cwrdd 964 3320 1895, wedyn gwasgu'r allwedd '#'. Cofiwch y bydd cost i’r alwad, a fydd yn amrywio fesul cwmni.


Cadwch mewn cysylltiad

Y diweddaraf o'n heglwys a'r ardal weinidogaeth.

Newyddlen Eglwys y Santes Fair

Calendr a hysbysiadau

• ChurchSuite: mewngofnodi / creu cyfrif

Ardal Weinidogaeth Aberystwyth


Calendr a hysbysiadau

Gweithgareddau, digwyddiadau, newyddion, a mwy...

Sesiwn Siarad

Ymunwch â ni am sgwrs ar Zoom, bob yn ail Sadwrn am 11yb. Sesiwn ar gyfer aelodau a ffrindiau Eglwys y Santes Fair. Cyfarfod nesaf: 15fed o Awst.

Ymuno â'r cwrdd (cyfrinair: 970906)

Os na allwch chi ymuno ar-lein, gallech chi ymuno ar y ffôn ar 0203 481 5237, gan ddefnyddio'r cod cwrdd 863 1973 0966, wedyn gwasgu'r allwedd '#'. Cofiwch y bydd cost i’r alwad, a fydd yn amrywio fesul cwmni.

Noson i ddysgwyr

Cynhelir noson i ddysgwyr gan ein heglwys am 7:30yh ar nos Iau 20fed o Awst fel rhan o'r cwrs haf eleni. Gobeithio eich bod chi'n gallu ymuno â ni i siarad â'r dysgwyr a mwynhau'r adloniant. Bydd manylion Zoom ar gael yn fuan.

Brigâd y Bechgyn

Mae Brigâd y Bechgyn Aberystwyth yn chwilio am arweinwyr newydd. Cysylltwch â Tim Eldon (deanery.outreach@gmail.com) os hoffech wirfoddoli gyda nhw, neu os ydych am fwy o wybodaeth.


O'r Beibl

A pheidiwch â chydymffurfio â'r byd hwn, ond bydded ichwi gael eich trawsffurfio trwy adnewyddu eich meddwl, er mwyn ichwi allu canfod beth yw ei ewyllys, beth sy'n dda a derbyniol a pherffaith yn ei olwg ef. Rhufeiniaid 12:2 (BCND)


Adnoddau Cristnogol

Efallai y bydd y rhain o ddefnydd wrth i chi addoli adref a/neu gyda'r teulu.

Amrywiol

Toreth o adnoddau Cristnogol

Addoliad

Rhestr chwarae o emynau a chaneuon Cristnogol

Cariad Mawr Duw: caneuon addoli i blant

Addoliad o Ŵyl Llanw

Gweddïau

Gweddïau ar gyfer y coronafeirws


Rhoi i'r eglwys

Mae modd i chi gefnogi gwaith yr eglwys yn ariannol trwy ddilyn y dolenni isod. Rydym yn gwerthfawrogi pob cyfraniad.

Tithe.ly - cliciwch ar y ddewislen "give to" i ddewis ein heglwys

Rhoi yn Syth


Rhoi i elusen

Beth am gefnogi'r ymgyrchoedd canlynol?

Apêl coronafeirws Tearfund

Apêl coronafeirws Open Doors


Cysylltwch â ni

Gallwch gysylltu â ni mewn amryw o ffyrdd:

01970 617184 (ffôn)

eglwysfair@gmail.com

Facebook

Twitter