Croeso

Croeso cynnes iawn i borth newyddion Eglwys y Santes Fair, Aberystwyth.

Pwy ydym ni?

Eglwys Gymraeg yng nghanol tref Aberystwyth sy'n perthyn i'r Eglwys yng Nghymru ydym ni. Bodolwn i ddathlu ac i rannu'r newyddion da am Iesu Grist.


Gwasanaethau

Newyddion

O'r Beibl

Adnoddau Cristnogol

Rhoi

Cysylltwch â ni

Ein lleoliad


Gwasanaethau

Ymunwch â ni am wasanaethau ar-lein ac yn ein hadeilad.

Gwasanaethau yn adeilad yr eglwys

Bwriadir cynnal gwasanaeth yn adeilad yr eglwys ar y dyddiadau isod.

13 Rhagfyr, 9:45yb - Mawl y Bore

25 Rhagfyr, 9:45yb - Cymun y Nadolig

Mae gofod yn gyfyngedig felly rhaid archebu tocyn o flaen llaw. Gallwch wneud hyn ar ChurchSuite, neu drwy e-bostio swyddfa@stmikes.net, neu ffonio 01970 617184.

Map o leoliad yr eglwys

Hwyrol Weddi (ar-lein)

Ymunwch â ni am wasanaeth Hwyrol Weddi ar Zoom am 5yh bob nos Sul. Bydd angen cyfrifiadur neu liniadur sydd â chamera a meic arno, neu gallech chi ddefnyddio ffôn clyfar neu ddyfais tabled. Croeso i chi ymuno o 4:45yp ymlaen.

Ymuno â’r gwasanaeth (cyfrinair: 1588)

Os na allwch chi ymuno ar-lein, gallech chi ymuno ar y ffôn ar 0203 051 2874, gan ddefnyddio'r cod cwrdd 964 3320 1895, wedyn gwasgu'r allwedd '#'. Cofiwch y bydd cost i’r alwad, a fydd yn amrywio fesul cwmni.

Gwasanaeth Carolau i Ddysgwyr Cymraeg (ar-lein)

Ymunwch â ni ar yr 20fed o Ragfyr am 3yp am wasanaeth arbennig ar Zoom. Gallwch ymuno trwy ddilyn y ddolen isod neu drwy fewnbynnu’r cod cwrdd (823 5885 7655) ar Zoom. Croeso cynnes i siaradwyr Cymraeg o bob gallu!

Ymuno â’r gwasanaeth

Cewch ymuno ar y ffôn hefyd trwy ffonio 0203 051 2874, ac wedyn mewnbynnu’r cod cwrdd (823 5885 7655).

Gwasanaeth Unedig (ar-lein)

Mae eglwysi Ardal Weinidogaeth Aberystwyth yn darlledu gwasanaeth unedig bob dydd Sul am 11yb. Dilynwch y ddolen isod i ganfod sut i wylio'r gwasanaeth diweddaraf.

Ardal Weinidogaeth Aberystwyth


Newyddion

Y diweddaraf o'n heglwys a'r ardal weinidogaeth.

Cadwch mewn cysylltiad

Dilynwch y dolenni isod i gadw mewn cysylltiad â ni.

Newyddlen Eglwys y Santes Fair (22ain o Dachwedd)

EglwysFair ar Facebook

EglwysFair ar Twitter

• ChurchSuite: mewngofnodi / creu cyfrif

Ardal Weinidogaeth Aberystwyth

Gweddïo yn y Deyrnas

Ymunwch â ni am gyfnod byr o weddi am 8 o'r gloch bob bore a nos, o'r 3ydd i'r 29ain o Dachwedd. Bydd yn gyfle i ddiolch gyda’n gilydd, dirnad ewyllys Duw ar ein cyfer, a gweddïo dros y rhai mewn angen.

Mwy o fanylion

Mynychu'r cwrdd boreol

Mynychu'r cwrdd hwyrol


O'r Beibl

ARGLWYDD, clyw fy ngweddi, a doed fy nghri atat. Paid â chuddio dy wyneb oddi wrthyf yn nydd fy nghyfyngder; tro dy glust ataf, brysia i'm hateb yn y dydd y galwaf. Salm 102:1-2 (BCND)


Adnoddau Cristnogol

Efallai y bydd y rhain o ddefnydd wrth i chi addoli adref a/neu gyda'r teulu.

Toreth o adnoddau Cristnogol

Rhestr chwarae o emynau a chaneuon Cristnogol

Cariad Mawr Duw: caneuon addoli i blant


Rhoi

Mae modd i chi gefnogi gwaith yr eglwys yn ariannol trwy ddilyn y dolenni isod. Rydym yn gwerthfawrogi pob cyfraniad.

Tithe.ly - cliciwch ar y ddewislen "give to" i ddewis ein heglwys

Rhoi yn Syth


Cysylltwch â ni

Gallwch gysylltu â ni mewn amryw o ffyrdd:

01970 617184 (ffôn)

eglwysfair@gmail.com

Facebook

Twitter


Ein lleoliad

Eglwys y Santes Fair, Y Lôn Gefn, Aberystwyth, SY23 1QE.