Maes Parcio

English >

Lleolir Maes Parcio Eglwys Sant Mihangel mewn safle hynod o gyfleus, yn agos iawn at ganol y dref. Dim ond tafliad carreg i ffwrdd o'r safle cewch hyd i'r prif strydoedd siopa, y castell, a'r traethau.

Defnyddir eich taliad, sef £3.00 am ddiwrnod cyfan, i gefnogi gweinidogaeth yr eglwys, ac i gynnal a chadw ein hadeilad.

Ein cyfeiriad

Eglwys Sant Mihangel, Maes Lowri, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2AU. (Map)

Gwasanaethau

Beth am fynychu gwasanaeth yn ein hardal weinidogaeth?

Gwasanaethau Ardal Weinidogaeth Aberystwyth

 


 

Car Park

Cymraeg >

St. Michael's Church Car Park is sited in a convenient location, very close to the centre of town. The main shopping streets, the castle, and the beaches, are only a stone's throw away from the site.

Your payment, £3.00 for the whole day, is used to support the ministry of the church, and the upkeep of our building.

Our address

St. Michael's Church, Laura Place, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2AU. (Map)

Services

Why not come along to a service in our ministry area?

Aberystwyth Ministry Area services