Croeso

Croeso cynnes iawn i borth newyddion Eglwys y Santes Fair, Aberystwyth.

Pwy ydym ni?

Eglwys Gymraeg yng nghanol tref Aberystwyth sy'n perthyn i'r Eglwys yng Nghymru ydym ni. Ein nod yw byw i Dduw a rhannu'r newyddion da am Iesu Grist.


Gwasanaethau

Newyddion

Adnoddau

Rhoi

Cysylltwch â ni

Ein lleoliad


Gwasanaethau

Ymunwch â ni!

Yn adeilad yr eglwys

Rydym yn cynnal gwasanaeth yn adeilad yr eglwys bob dydd Sul am 9:45yb. Croeso cynnes iawn i bawb.

Map o leoliad yr eglwys

Ar-lein

Ymunwch â ni am wasanaeth hwyrol ar Zoom am 5yh bob nos Sul. Croeso i chi ymuno o 4:45yp ymlaen.

Ymuno â’r gwasanaeth (cyfrinair: 1588)


Newyddion

Y diweddaraf o'n heglwys a'r ardal weinidogaeth.

EglwysFair ar Facebook

EglwysFair ar Twitter

• ChurchSuite: Mewngofnodi / Creu cyfrif

Ardal Weinidogaeth Aberystwyth


Adnoddau

Cerddoriaeth Gristnogol:

Yr Emynfa - Porth emynau a chaneuon Cristnogol

Emynau a chaneuon Cristnogol

Caneuon Cristnogol i blant


Rhoi

Mae modd i chi gefnogi gwaith yr eglwys yn ariannol trwy ddilyn y dolenni isod. Rydym yn gwerthfawrogi pob cyfraniad.

Tithe.ly - cliciwch ar y ddewislen "give to" i ddewis ein heglwys

Rhoi yn Syth


Cysylltwch â ni

Gallwch gysylltu â ni mewn amryw o ffyrdd:

01970 617184 (ffôn)

eglwysfair@gmail.com

Facebook

Twitter


Ein lleoliad

Eglwys y Santes Fair, Y Lôn Gefn, Aberystwyth, SY23 1QE.